https://metafekr.com/?p=5689&preview=true

ذهن ثروتمند وفقیر - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

20 تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

می دانید که تعداد کمی از افراد جامعه آن طور که دلخواهشان است زندگی می کنند. این افراد هر آنچه که در زندگی‌شان به آنها نیاز داشته باشند دریافت می کنند. زیرا آنها دارای ذهن ثروتمند هستند.

 تفاوت افراد ثروتمند با افراد فقیر ،در فکر و باور آنهاست. در اینجا چندین تفاوت بین افراد ثروتمند و فقیر را بررسی میکنیم.

تفاوت اول

افراد ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.

افراد فقیر به پیروز شدن و رسیدن به اهدافشان فکر نمی کنند. و با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

تفاوت دوم

افراد ثروتمند می دانند که به هر چیزی که فکر کنند می رسند.

افراد فقیر نگران نرسیدن به اهدافشان هستند و  به رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود فکر نمی کنند.

تفاوت سوم :

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.

فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

تاکیدی مثبت پیشرفت شغلی - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

تفاوت چهارم :

افراد ثروتمند معتقدند که تنها خودشان، زندگی خود را می سازند نه شرایط بیرونی و دیگران.

افراد فقیر معتقدند که زندگی به آنها تحمیل شده است.

تفاوت پنجم:

افراد ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.

افراد فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت ششم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.

فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

تفاوت هفتم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.

فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

تفاوت هشتم:6.1 - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

ثروتمندان در اکثر مواقع  به پیروزی‌هایشان فکر میکنند.

 فقیران اصلا فکر نتیجه مطلوب و پیروزی، ذهنشان را درگیر نمی کند.

 

تفاوت نهم:

ثروتمندان مسئولیت زندگی خود را می پذیرد و خود را ” قربانی” شرایط و محیط نمی داند.

حس قربانی بودن ” بزرگترین نقطه ضعف یک ذهن فقیر است”.

تفاوات دهم:

ثروتمندان باور دارند که فقر ریشه همه بدی هاست.

فقیران فکر می کنند پول چرک کف دست و ریشه همه بدی هاست.

تفاوت یازدهم:

افراد ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.

افرادفقیر فکرمی کنند که همه چیزرا می دانند.

تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده‌های عالی هستند.

فقرا گیرنده و درخواست کننده‌های ضعیفی هستند.

ت جذب ثروت و فراوانی صوتی mp3 image - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.

فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت چهاردهم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.

فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.

فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوات شانزدهم

افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.

افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت هفدهم:

افراد ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.

افراد فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت هجدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.

فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.wealthy - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

تفاوت نوزدهم:

ذهن ثروتمند فرصتها را می بیند و حرکت می کند.

ذهن فقیر همه جا خطر را می بیند و از آن فرار میکند.

تفاوت بیستم:

افراد ثروتمند بیشتر عادت به تفکر مثبت دارند.

افراد فقیر عادت به تفکر منفی دارند. بیشتر اوقات این تفکرات در ناخودآگاه هستند.

در همه حال تصاویری از موفقیت و پیروزی را به صفحه ذهن می آورد و همواره صاحبش را امیدوار و پرانرژی می کند.

 و این باورهای ذهنی ، افراد ثروتمند است که این افراد را به آنچه هستند تبدیل کرده است.

حالا در اینجا چند جمله رایج در مورد باور ذهنی افراد ثروتمند و فقیر را اشاره میکنیم. متوجه میشوید که باورهای ذهنی چقدر میتوانند در موفقیت هر کسی مهم باشند.

باور ذهنی افراد ثروتمند:

337862 2463 3 1 - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

 1. به این باور رسیده ام که “من زندگی خودم را می سازم”

 2. من موفق میشوم.

 3. من ارباب زندگی و تقدیر خود هستم.

 4. من تلاش می کنم تا برنده شوم .

 5. من به ثروتمند شدن متعهدم و هر کاری لازم باشد در این راستا انجام میدهم.

 و اما باور ذهنی فقرا  :

 1. شرایط من بسیار بد و سخت است.

 2. هیچ کس با این شرایط نمی تواند ثرتمند شود.

 3. ده ها  دلیل و علت هست که من نمی‌توانم ثروتمند شوم.

 4. نه در گذشته کسی به من کمک کرد و نه الان کسی به من کمک می کند.

 5. .کاش معجزه ای می‌شد من هم شانس می‌آوردم و پولدار می‌شدم.

 6. من تمام تلاشم را می‌کنم و شبانه روز کار می‌کنم اما فقط می توانم به اندازه اجاره و قبضها و اقساط وامم پول بدست آورم.

 7. من می خواهم پولدار شوم ٬ هر چی بیشتر بهتر .

 
اینکه الان کجا هستید تعیین کننده عاقبت شما نیست ٬ اینکه به کجا میخواهید بروید تعیین کنندهسرنوشت شماست. یادتان باشد دنیای درونی شما دنیای بیرونیتان را می سازد: جمله تاکیدی” من زندگی خود را می سازم ” جمله ایست که شما را در ساختن این باور ارزشمند کمک میکند. تصمیم بگیرید که سکان دار کشتی زندگی خود باشید و آن را به سوی اهدافتان هدایت کنید.

 شما می توانید فقر یا ثروت را انتخاب کنید. ببینید کدام یک را دوست دارید.

می توانید انتخاب کنید که ذهن  ثروتمند داشته باشید یا اینکه فقیر باشید.

یادتان باشد که فقری که به وجود می آورید فقط فقر مالی نخواهد بود بلکه فقر شما، فقر فکری است و آن هم انتخابی است که خودتان آن را برمی گزینید.

یک جمله تاکیدی برای خود بسازید ٬ آنرا روی کاغذ بنویسید و جلو رویتان نصب کنید و همواره آنرا تکرار کنید تا به عادت و باوری جدید تبدیل گردد.

Marketing Change Your Life - 20تفاوت اصلی باورهای ذهنی افراد ثروتمند و فقیر

همواره مراقب رفتار های روزمره خود باشید تا مبادا خود را در نقش قربانی شرایط و روزگار قرار داده باشید.

فقر یا ثروت ساخته ذهن شماست و شما می توانید با تغییر احساسات و حالات خود ثروتمند باشید یا اینکه با ذهن و جسمی فقیر در همان مسیر نامطلوب خود به راهتان ادامه دهید و همیشه ذهنی فقیر داشته باشید. مسلما این ذهن فقیر شما را به سمت فقر رهنمون می شود.

 

برای ثروتمند شدن دو معیار را برای خودتون در نظر بگیرید:

1. قرار گرفتن در محیطی و شرایطی است که بتوانید تفکرات و ویژگی های ذهنی خودتان را رشد و توسعه دهید تا بصورت ناخودآگاه به سمت و سوی ثروتمند شدن هدایت شوید.

با اینکار براحتی می توانید استعداد و توانایی ذهنی ثروتمند شدن را در خودتون پرورش دهید.

2. یادگیری قوانین ثروتمند شدن و تقویت باورهای ذهنی با تکرار و تمرین و حذف افکار منفی در مورد پول و ثروت.

در این روش حتما باید زندگینامه افراد ثروتمند را مطالعه کنید و از انها الگو برداری کنید.

نکته مهم این است که هر چقدر با افراد ثروتمند معاشرت کنید و از انها الگو بگیرید به همان اندازه مسیر ثروتمند شدن را برای خودتان کوتاه تر میکنید.

 برای اینکه بتوانید ذهنتان را به ذهنی ثروتمند تبدیل کنید و تغیرات مفید و بنیادینی را در خود ایجاد کنید .

پیشنهاد می کنم کتاب رایگان  12 راهکار ، موفقیت، خوشبختی و ثروتمند شدن را دریافت و مطالعه نمایید.

کوتاهترین راه برای کنترل ذهن ناخودآگاه و زندگی خودتان استفاده از تکنیک سابلیمینال مسیج  و جملات تاکیدی مثبت هست که از سایت قابل دریافت هستش.

 

 

 

 

 قوانین الهی ثروتمند شدن ( کاربردی)

 

 

 

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

2 دیدگاه ها

 1. حسین پور گفت:

  سلام
  ممنون از مطلب مفیدتون
  امیدوارم در انتشار مطالب این چنینی پایدار باشید تا ما هم پیگیر باشیم.

  • متا فکر گفت:

   ممنون، باعث افتخار ماست که مطالب سایت متافکر رو دنبال می‌کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی
چالش هدفگذاری 14 روزه
همین حالا دانلود میکنم
close-link