جملات تاکیدی مثبت و قدرتمند


جملات تاکیدی برای
جذب سلامتی و تندرستی پایدار
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
پیشرفت سریع تحصیلی
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
اعتماد به نفس منحصر به فرد
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
کارآفرینی و پیشرفت شغلی
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
کاهش سریع استرس و اضطراب
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
جذب پول و ثروت و فراوانی
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
شروع یک روز زیبا و دل انگیز
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
رهایی قطعی از احساس تنهایی و غمگینی
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
کاهش سریع وزن
79700 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
تقویت سریع عزت نفس
79700 تومان
https://metafekr.com/affirmation/attract-love-affirmation/

جملات تاکیدی  جذب عشق و همسر دلخواه و داشتن رابطه ایده‌ال

79700 تومان
https://metafekr.com/subliminal/subl-and-mental-barriers-to-attracting-abundance/

جملات تاکیدی  حذف موانع ذهنی جذب پول و ثروت و فراوانی

79700 تومان
دانلود رایگان کتاب الکترونیکی
چالش هدفگذاری 14 روزه
همین حالا دانلود میکنم
close-link