محصولات جامع گروه تحقیقاتی متا فکر


ورکشاپ پیشرفته هدف گذاری قدرتمند
98000 67900 تومان 30% تخفیف

دوره مدیریت حرفه ای زمان
19900 تومان

دوره جامع و هوشمند انگیزه نامحدود
59700 تومان