موسسین متا فکر

 

مهدی محمدی

مدیر و مشاوره انگیزشی و هدف گذاری


وحید رسولی فرد

مدیر IT و مشاوره کسب و کار اینترنتی


مجوزها و حامیان متا فکر

 
مجوزها و حامیان
اتاق-بازرگانی
مجوزها و حامیان