3 گام طلایی برای شناسایی سریع علایق و استعدادهای پنهان

 

اگه برای تحول در زندگی تنها قادر به انجام یک کار باشی شدیدا

توصیه می کنم این کار پیدا کردن چیزی باشه که به اون علاقه

شدیدی داری و برای طول زندگی همون کار رو انجام بده.گروه تحقیقاتی متا فکر