گروه تحقیقاتی متا فکر

پیشنهادهای این هفته گروه تحقیقاتی متا فکر 


ورکشاپ پیشرفته
هدف گذاری قدرتمند
98000 67900 تومان 30% تخفیف

جملات تاکیدی مثبت برای
اعتماد به نفس منحصر به فرد
22900 تومان

جملات تاکیدی مثبت برای
جذب پول و ثروت و فراوانی
22900 تومان

سابلیمینال مسیج
جذب رابطه عاشقانه ایده آل
25000 19700 تومان 30% تخفیف

مجوزها و حامیان متا فکر

 
مجوزها و حامیان
اتاق-بازرگانی
مجوزها و حامیان